Finanční manager


školení a semináře

ZAMĚSTNANCI – ZÁKAZNÍK – ZISK

Organizátor: FinancniManager.cz

Jak pomoci firmě vydělat více peněz?

Organizátor: FinancniManager.cz

Finanční management II.

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

 

Proč je tento seminář dobrá investice?

 

Ukážeme Vám jak k řízení a měření výkonnosti a základních finančních procesů přistupují úspěšné společnosti.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétních příkladech.

 

Naučíte se:

 • Finance a správa organizace, smluvní riziko, etické základy, směrnice
 • Měření výkonnosti
 • Interní kontroly v účetnictví
 • Cash
 • Billing/Fakturace
 • Řízení kreditního rizika a pohledávek
 • Zásoby a Finance
 • Nákup a řízení závazkových vztahů
 • Interní kontroly
 • BCP – krizové plánování kontinuity podnikání

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Finanční management I.

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice?

 

Naučíte se základní finanční pojmy, závislosti, výkazy a logiku finančních analýz. Ukážu a naučím Vás, jak k řízení výkonnosti přistupují úspěšné společnosti.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétních příkladech.

 

Naučíte se:

 • Změna role Financí ve firmě
 • Jak rozumět a využít finančním výkazům – rozvaha, výsledovka, cash flow
 • Základy stability a likvidity
 • Řízení profitability
 • Řízení nákladů
 • Systém řízení výkonnosti I. – Strategie, plánování, forecasting, řízení rizika a manažerský reporting
 • Investice – generování správných projektů, jejich prioritizace
 • Analýzy návratnosti

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Řízení investičních projektů

Město: Praha
Lektor: Tomas Rybcka, Rostislav Levicek
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice?

Ukážeme Vám jak k řízení a controllingu investic přistupují úspěšné společnosti.
Poskytneme návod na projektovou dokumentaci a na řízení projektů z pohledu controllingu.
Seminář je maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétním příkladu, který účastníci budou na základě teoretických základů a ukázek z praxe sami vytvářet.

Naučíte se:

 • generovat správné projektové záměry
 • prioritizovat správné projekty
 • řídit investice dle povahy projektů a velikosti společnosti
 • dokumentovat a reportovat o projektech
 • spočítat návratnost investice (ROI)
 • analyzovat rizika vybraných projektů
 • controlling investic během životního cyklu projektu
 • jak připravit informační systém

Cílová skupina

• Pracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení;
• Pracovníci nefinančních oddělení, kteří mají základní znalosti finančního řízení (viz níže) a mají ambici rozšířit svoje kompetence nebo se připravují na vyšší úroveň řízení;
• Všichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy.

Ing. Rostislav Levíček M.A.

Absolvent VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod, univerzit UCD Dublin a RUCA Antverpy, obor Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomická integrace. Od roku 1997 působil ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Podílel se na projektech v oblasti marketingu a CRM a jako specialista marketingových analýz na projektech přípravy a implementace cenových programů a cen nových služeb. Od roku 2000 pracoval jako specialista projektového řízení a manažer projektové kanceláře, spoluvytvářel jednotnou projektovou metodiku, připravoval a realizoval školení projektových manažerů a účastnil se a vedl celopodnikové a mezinárodní projekty. Od roku 2003 do roku 2008 byl postupně ředitelem úsekového a později celopodnikového controllingu v této společnosti. V současné době pracuje jako senior konzultant pro společnost GLOBTECH a specializuje se na zavádění BI nástrojů, řešení problematiky kvality dat a data governance.

 

 

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Webinar „Řízení výkonnosti a manažerský reporting“

Město: online
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Vše, co potřebujete vědět o řízení výkonnosti a reporting

… aneb PROČ, CO a JAK reportovat

ukázka

 

Dostanete praktické, druhý den použitelné informace způsobem, který šetří Váš čas i peníze.

Po celosvětové krizi, která začala pádem Lehman Brothers, se změnilo chování i ekonomický model zákazníků. Dodavatelé museli změnit nejen přístup k „novým“ zákazníkům ale též své interní procesy. Mezi nejdůležitější interní procesy nutné k přežití každé společnosti patří “řízení výkonnosti”.

Cílem třídílného webináře je ukázat systém, jak k řízení výkonnosti a manažerskému reportingu přistupují v současnosti nejúspěšnější společnosti na světě včetně změn v tomto systému, které implementovaly po roce 2010.

Obsah semináře

PROČ

 • Jednoduchý systém řízení výkonnosti pro všechny velikosti firem
 • Od strategie, přes plánování, forecasting a řízení rizika k manažerskému reportingu
 • Jak propojit s řízením výkonnosti bonusový systém
 • Ukázka konkrétních reportů

CO

 • KPI – Jak ušít na míru systém měření výkonnosti
 • Konkrétní analýza informačních potřeb manažerů
 • Co jiného kromě KPI reportovat
 • Ukázka konkrétních reportů

JAK

 • Zlatá pravidla vizualizace a konzistence
 • Koncept „Finance Business Partner“
 • Trendy v IT podporujících řízení výkonnosti
 • Ukázka konkrétních reportů

Cílová skupina:

 • finanční ředitelé
 • finanční manageři
 • controlling manageři

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Jak začít podnikat a jak se stát interim manažerem

Cena: zdarma
Lektor: Tomas Rybicka
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Přemýšlíte, zda-li založit vlastní podnikání nebo se nechat zaměstnat? Nebo jste již zkušený manažer, který hledá změnu? Také můžete být momentálně delší dobu bez pracovní příležitosti a podnikání může být alternativa, kterou zvažujete stále častěji ale zatím jste ještě nenašli dostatek odvahy nebo ten správný impuls.

 

Podělím se s Vámi ZDARMA o své praktické zkušenosti, co se na začátku podnikání osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

OCHUTNÁVKA

 

 

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Finance for non-finance

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Nepracujete ve Financích ale přesto cítíte, že potřebujete získat přehled a orientaci v základních finančních pojmech, nástrojích, strukturách a metodách? Workshop Vám pomůže lépe finančně řídit oblast, za kterou jste nebo budete zodpovědní. Workshop Vám též usnadní lépe pochopit finanční potřeby a motivaci druhé strany.

Workshop je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi hned druhý den. Minimum pouhé teorie, živé příklady a praktické úkázky experta z praxe. Workshop je interaktivní, pružně reaguje na aktuální potřeby účastníků. Základní pojmy jsou uvedeny též v AJ. Součástí workshopu je též ukázání praktických informačních zdrojů.

Obsah

2 hodiny

.    Finanční výkaz Rozvaha

.    Majetek, zásoby, pohledávky, závazky, kapitál

.    Likvidita, stabilita, zadluženost, pracovní kapitál, obrátkovost

 

2 hodiny

.    Finanční výkaz Výsledovka

.    Rentability/Profitabilita, marže, markup, náklady, CAPEX/OPEX

.    Podrozvahové informace pro nákup

 

1 hodina

.    Finanční výkaz Cash Flow

.    Časová hodnota peněz, splatnost, jednoduchý příklad jak posuzovat investiční příležitost

 

1 hodina

.    Jak souvisí finance s řízením výkonnosti firmy

.    Základní systém řízení výkonnosti, propojení strategie, plánování, řízení rizika a manažerského reportingu

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Zlepšení a řízení výkonnosti

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení výkonnosti přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zlepšit naplňování strategie, zrychlit rozhodování, snížit míru překvapení a rizika a ušetřit čas manažerů.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení výkonnosti
 • Strategie
 • Plánování
 • Forecasting
 • Risk Management
 • Management Reporting
 • Transformace Financí – Finance Business Partner
 • Nejlepší současné technologie

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Management Reporting

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení manažerských informací přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení výkonnosti
 • Co a proč reportovat
 • Jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat
 • Jak manažerský reporting organizovat
 • Jaká je nejlepší technologie v současnosti

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Řízení kreditního rizika a pohledávek

Město: Praha
Lektor: Tomas Rybicka
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení kreditního rizika a pohledávek přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost vygenerovat dodatečný zisk, významně snížit riziko a zároveň zvýšit jeho predikovatelnost, snížit případné budoucí ztráty a vylepšit cash flow z provozní činnosti.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Případová studie 1
  • hodnocení kreditního rizika a kredibility společnosti,
  • nastavení kreditní linky a splatnosti,
  • rozdělení kompetencí (obchod, finance, region, výroba, logistika, provoz..)
  • komunikace
  • nejcastejsi chyby rizeni rizika
  • zajisteni a pojisteni
 • Případová studie 2 – Finanční analýza, externí informační zdroje
 • Případová studie 3
  • vymáhání pohledávek
  • možnosti řešení nedobytných pohledávek
  • EU a státní organizace
 • Případová studie 4 – factoring, odkup pohledávek

Praktické výstupy

 • priority oddělení kreditního rizika a vymáhání pohledávek, popis práce, organizace práce během dne, výkonnostní metriky pro jednotlivé pracovníky
 • jak nastavit vztah zákazník – pracovník kreditního rizika a pohledávek
 • jak nastavit systém mezi financemi a ostatními oddělení firmy ve vztahu ke kreditnímu riziku a vymáhání
 • co by měly obsahovat kmenová data zákazníků, jak nastavit systém zakládání a přijímání nových zákazníků včetně nastavení kreditní linky a splatnosti, rozhodovací tabulka
 • Jak nastavit systém pojištění i zajištění pohledávek
 • jaké nastavit systémové kontroly a automatické kontroly v rámci hlavního informačního systému firmy (ERP)
 • ukázka výstupů kontrolního systému včetně reportů pro management
 • DMS – jak nastavit systém archivace důležitých dokladů pro vymáhání
 • vnitřní směrnice řízení kreditního rizika a pohledávek
 • šablona hodnocení bonity zákazníka
 • jak nastavit systém průběžného hodnocení stávajících zákazníků, kreditní skóring model a černou listinu
 • efektivní vymáhání, nácvik hovoru se zákazníkem, osobní setkání, splátkové kalendáře, úloha pokut za pozdní platbu – smluvní i zákonná
 • obsah, forma, časování a způsoby doručení faktury, systém reklamací, dobropisy
 • výpisy z účtů, avíza, párování, nerozpoznatelné platby
 • upomínkové dopisy, řešení sporů pomocí právníka, soudů, rozhodčích soudů
 • jak vybrat kredit ratingovou agenturu
 • metody snižování rizika – pojištění, zajištění
 • dostupné informační zdroje – zdarma i placené
 • Jak počítat opravné položky, kdy pohledávku odepsat, jak nastavit systém daňových opravných položek
 • Odsouhlasování pohledávky, zápočty

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Interní audit udržuje firmě výkonnost

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení interních control přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Vše jako součást celkového řízení rizika firmy.Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost snížit riziko a výši budoucích ztrát, zrychlit rozhodování, snížit míru překvapení a zvýšit firemní sebekázeň.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení rizika
 • Etický codex a etický plán
 • Kontinuita podnikání
 • Interní kontroly a jejich testování
 • Měření úspěšnosti interních control

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz