Zákazník je nejdůležitějším návštěvníkem v našich prostorách.

Není na nás závislý, my jsme závislí na něm.

Nevyrušuje nás v práci, je jejím cílem.

Nestojí mimo naši činnost, je její nedílnou součástí.

Neděláme mu laskavost tím, že mu sloužíme.

 On nám dělá laskavost tím, že nám k tomu dává příležitost.

Mahátma Gándhí

Objednávka

Chcete pomoci své firmě více vydělávat pomocí efektivních finančních procesů zavedených v nejúspěšnějších světových společnostech?

Objednávka

POMOZTE SVÉ FIRMĚ VÍCE VYDĚLÁVAT! Řídíte procesy, pracovní týmy, rozhodujete o nákladech firmy nebo svého střediska? Chcete rozumět finančním výkazům a reportům a základní podnikové finanční terminologii a principům?

Objednávka

KONZULTACE ZDARMA. Přemýšlíte, zda-li založit vlastní podnikání nebo se nechat zaměstnat? Nebo jste již zkušený manažer, který hledá změnu? Také můžete být momentálně delší dobu bez pracovní příležitosti a podnikání může být alternativa, kterou zvažujete stále častěji ale zatím jste ještě nenašli dostatek odvahy nebo ten správný impuls.

Objednávka

Nepracujete ve Financích ale přesto cítíte, že potřebujete získat přehled a orientaci v základních finančních pojmech, nástrojích, strukturách a metodách? Workshop Vám pomůže lépe finančně řídit oblast, za kterou jste nebo budete zodpovědní. Workshop Vám též usnadní lépe pochopit finanční potřeby a motivaci druhé strany.

Objednávka

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení výkonnosti přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zlepšit své výsledky, naplňování strategie, zrychlit rozhodování, snížit míru překvapení a rizika a ušetřit čas manažerů.

Objednávka

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení manažerských informací přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zlepšit svou výkonnost, zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu.

Objednávka

Přinášíme know-how a čerstvý vítr

z nejúspěšnějších společností na světě

Potřebujete vyřešit dočasný nebo i trvalý výpadek důležitého manažera ať už z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo uvolnění pozice? Nemůžete si trvale dovolit kvalitního manažera se zkušenostmi z nejúspěšnějších společností světa? Potřebujete pomoci s rozvojem strategie, vylepšit klíčový proces a nemáte volnou časovou kapacitu nebo Vám chybí expertní znalost?

 

Máme volné časové kapacity, jsme flexibilní, máme zkušenosti a “best practice” know-how. 

Nejsme konzultanti, jsme interim manažeři. Jenom neradíme, také PRACUJEME.