Finanční manager


O nás - Interim manažeři

Doktor je tu pro pacienta. Aby ho vyléčil, ne aby se nakazil.

Vize a Mise

Chceme dostat české společnosti na světovou úroveň a proto jim přinášíme  vždy čerstvý vítr v podobě nejnovějších světových zkušeností

Naše hodnoty

Důvěra             Spolehlivost             Jednoduchost             Spolupráce             Etika v podnikání

Nejsme konzultanti, jsme Interim manažeři

Pomáháme firmám pokrýt či zmírnit nově vzniklá rizika potřebným manažerským zdrojem, kterým firma nemusí disponovat a který je zapotřebí pouze na určitou dobu. Může jít o substituční roli, rozvojový projekt či záchrannou misi.

DOKTOR – Firma má existenční problémy, nezávislý interim manažer přináší své bohaté znalosti, zkušenosti a nestranný pohled získaný dlouholetou praxí průřezově z více odvětví. Není ovlivněn osobními vazbami ani vnitřní politikou firmy a může si snadno dovolit zavést nepopulární opatření.

FITNESS TRENÉR - Firma dosáhla velikosti, kdy je nutné zavést nebo vylepšit procesy, chybí jí buď know-how nebo časová kapacita vlastních zdrojů. Interim manažer přináší získané know-how, které umí aplikovat do prostředí dané firmy. Jeho práce nespočívá v drahé analýze a návrhu opatření. Po rychlé analýze a návrhu opatření si vyhrne rukávy, opatření zavede a před svým odchodem know-how předá firmě.

HODINOVÝ MANŽEL - Firma trpí dočasným výpadkem vrcholového nebo odborného manažera. Interim manažer je k dispozici hned, v pozici se velmi rychle zorientuje a pokryje svěřené zodpovědnosti do doby, než firma získá nový trvalý zdroj. Je schopen s výběrem nástupce pomoci, před svým odchodem ho zaučí a tím výrazně zrychlí adaptační proces.

Náš tým