Finanční manager


Služby a produkty

"Controlling se musí
dívat do budoucnosti"
FINANČNÍ MANAGEMENT 8—2012

Nejlepší způsob jak najít sám sebe je sám sebe ztratit ve službě pro ostatní.

Mahatma Gandhi

Interim management

 • Interim manager ve Financích – Finanční ředitel, CFO, Financial Controller
 • FAAS – Finance as a service
 • Zavedení nebo zlepšení procesů Účetnictví
 • Zavedení nebo zlepšení procesů Controllingu
 • Zavedení nebo zlepšení procesů Pohledávek
 • Dočasné vykrytí potřeby finančního managera
 • Audit procesů, nástrojů, struktur a metodiky ve Financích
 • Interní Audit ve Financích (defraudace, dodržování směrnic)
 • Vytvoření nebo audit finančních směrnic a procedur
 • Implementace Best Practices

Tréninky a odborné semináře

 • Řízení výkonnosti (plánování, management reporting, forecasting)
 • Finanční řízení podniku
 • Řízení stability a rizika
 • Řízení likvidity (pohledávky, závazky, zásoby, peněžní prostředky)
 • Řízení dodavatelů a nákupního procesu
 • Účetnictví (nastavení procesů a kontrolních mechanismů)
 • Finance pro nefinanční managery

Všechny zde uvedené tréninky a semináře lze realizovat veřejně nebo
in-house.