Finanční manager


Projektové financování

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k financování a k finančnímu řízení projektů přistupují úspěšné společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost implementovat strategické projekty, které jsou motorem růstu, a tím vygenerovat dodatečný zisk.

Hlavní oblasti příležitostí

Oblasti, které soustavně generují příležitosti pokud jsou systémově nastaveny dle posledních zkušeností nejúspěšnějších společností jsou tyto:

 • proces generování nápadů na strategické projekty,
 • správný výběr těch pravých strategických projektů,
 • správné financování projektů,
 • finanční řízení projektů během jejich životního cyklu
 • řízení rizik spojených s projekty

Konkrétní procesy, organizace, systémy a dokumenty

 • jak se vyvarovat hlavních rizik projektu
 • Jak řídit zbylá rizika projektu s efektem minimalizace nákladů
 • Kvalita subjektů vstupujících do projektu – jejich kapitálové vybavení, posouzení sponzorů/majitelů, princip zachování chodu podniku
 • Sledované ukazatele u hodnocení právnických osob – zaměření na SPV
 • Jak správně nastavit a vyhodnotit cash flow projektu
 • Formy financování projetku – bankovní vs. vlastní zdroje, jejich správný poměr
 • Hodnocení finančního modelu – DSCR jako hlavní ukazatel
 • Správné nastavení parametrů – především reálnost vstupů a výstupů (v návaznosti na tržní studii)
 • Tvorba stresové varianty cash flow projektu
 • Nejkvalitnější formy zajištění – zajištění potenciálního příjmu
 • Celková kvalita projektu – nejen dle finančních měřítek
 • Projektové financování v kontextu exportních příležitostí