Finanční manager


Interim Management

„Interim Management je poskytování efektivních ekonomických řešení nezávislým manažerem blízkým nejvyšší úrovni vedení po určitou, pevně danou dobu.“

Interim Management v moderním slova významu vznikl koncem 70. let v Nizozemí jako reakce trhu na dlouhé výpovědní lhůty zaměstnanců a s tím spojené vysoké náklady na ukončení pracovního poměru. Společnosti si začaly najímat manažery na dobu dočasnou. Od 80. let se v západní Evropě Interim Management postupně stal běžným nástrojem zajištění dočasně chybějících lidských zdrojů s cennými manažerskými zkušenostmi a expertními znalostmi. V současné době je to běžný model též v USA a Austrálii.

Z důvodu nedávných změn ekonomických podmínek a obchodních modelů společností začíná nabývat na velké důležitosti také v České republice, o čemž svědčí mimo jiné též vznik České Asociace Interim Managementu (CAIM) v roce 2010.

Nejčastější způsoby využití:

 • Vyřešení dočasného výpadku důležitého manažera
 • Zajištění implementace důležitého projektu,
  na který společnost nemá potřebné nebo volné expertní zdroje
 • Dodání a zajištění implementace “Best Practices” potřebné oblasti
 • Rozvoj a implementace strategie k naplnění strategických cílů
 • Řízení změny, revitalizace, restrukturalizace společnosti

Zdroj: Wikipedia

Výhody využití:

 • Návratnost investice – investice vložené do Interim manažera se vrací velmi rychle v podobě nově implementovaných změn, nových efektivních plánů, nových trhů a prodejních kanálů
 • Interim manažer přináší do společnosti spolu se svými zkušenostmi a znalostmi též čerstvý vítr a nový pohled
 • Odpovědnost Interim manažera nejen za analýzu, ale též za implementaci a uvedení požadovaného výstupu do provozu včetně zacvičení kmenových zaměstnanců
 • Rychlost nástupu, adaptace a flexibilita Interim manažera
 • Nezávislost interim manažera na podnikové kultuře, politice a osobních vazbách
 • Pevně definovaný konec spolupráce
 • Vysoká motivovanost interim manažera na úspěchu, neboť jeho budoucí práci závisí na referencích a doporučení