Finanční manager


Tomáš Rybička

Charakteristika:

Email: [email protected]
Telefon: 724836919

Plně kvalifikovaný finanční manažer, 23 let zkušeností ze zahraničních firem. Dočasné řízení financí, zavádění či zlepšování procesů a metodiky ve finančních odděleních, vedení praktických workshopů na finanční témata (i pro nefinanční manažery), vybudování či doplnění finančního týmu. Specialista zavádění a zlepšování procesů spojených s řízením výkonnosti.

Linkedin profil