Finanční manager


workshopy

Finanční management II.

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

 

Proč je tento seminář dobrá investice?

 

Ukážeme Vám jak k řízení a měření výkonnosti a základních finančních procesů přistupují úspěšné společnosti.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétních příkladech.

 

Naučíte se:

 • Finance a správa organizace, smluvní riziko, etické základy, směrnice
 • Měření výkonnosti
 • Interní kontroly v účetnictví
 • Cash
 • Billing/Fakturace
 • Řízení kreditního rizika a pohledávek
 • Zásoby a Finance
 • Nákup a řízení závazkových vztahů
 • Interní kontroly
 • BCP – krizové plánování kontinuity podnikání

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Finanční management I.

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice?

 

Naučíte se základní finanční pojmy, závislosti, výkazy a logiku finančních analýz. Ukážu a naučím Vás, jak k řízení výkonnosti přistupují úspěšné společnosti.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétních příkladech.

 

Naučíte se:

 • Změna role Financí ve firmě
 • Jak rozumět a využít finančním výkazům – rozvaha, výsledovka, cash flow
 • Základy stability a likvidity
 • Řízení profitability
 • Řízení nákladů
 • Systém řízení výkonnosti I. – Strategie, plánování, forecasting, řízení rizika a manažerský reporting
 • Investice – generování správných projektů, jejich prioritizace
 • Analýzy návratnosti

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Řízení investičních projektů

Město: Praha
Lektor: Tomas Rybcka, Rostislav Levicek
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice?

Ukážeme Vám jak k řízení a controllingu investic přistupují úspěšné společnosti.
Poskytneme návod na projektovou dokumentaci a na řízení projektů z pohledu controllingu.
Seminář je maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi.

 

Obsah semináře

 

Jednotlivé části semináře budou vysvětleny na konkrétním příkladu, který účastníci budou na základě teoretických základů a ukázek z praxe sami vytvářet.

Naučíte se:

 • generovat správné projektové záměry
 • prioritizovat správné projekty
 • řídit investice dle povahy projektů a velikosti společnosti
 • dokumentovat a reportovat o projektech
 • spočítat návratnost investice (ROI)
 • analyzovat rizika vybraných projektů
 • controlling investic během životního cyklu projektu
 • jak připravit informační systém

Cílová skupina

• Pracovníci podnikových financí, tj. ekonomických, účetních, finančních a controllingových oddělení;
• Pracovníci nefinančních oddělení, kteří mají základní znalosti finančního řízení (viz níže) a mají ambici rozšířit svoje kompetence nebo se připravují na vyšší úroveň řízení;
• Všichni finanční manažeři, kteří si chtějí prohloubit, zrevidovat a uspořádat své znalosti a slyšet alternativní, osvědčené postupy.

Ing. Rostislav Levíček M.A.

Absolvent VŠE v Praze, obor Mezinárodní obchod, univerzit UCD Dublin a RUCA Antverpy, obor Mezinárodní obchod a mezinárodní ekonomická integrace. Od roku 1997 působil ve společnosti T-Mobile Czech Republic. Podílel se na projektech v oblasti marketingu a CRM a jako specialista marketingových analýz na projektech přípravy a implementace cenových programů a cen nových služeb. Od roku 2000 pracoval jako specialista projektového řízení a manažer projektové kanceláře, spoluvytvářel jednotnou projektovou metodiku, připravoval a realizoval školení projektových manažerů a účastnil se a vedl celopodnikové a mezinárodní projekty. Od roku 2003 do roku 2008 byl postupně ředitelem úsekového a později celopodnikového controllingu v této společnosti. V současné době pracuje jako senior konzultant pro společnost GLOBTECH a specializuje se na zavádění BI nástrojů, řešení problematiky kvality dat a data governance.

 

 

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Praktická akademie podnikání

Město: Praha, ČLnK
Organizátor: Androsa
Popis:

O projektu Acatica – akademie pro podnikání ve farmacii

„Investice do znalostí nese nejvyšší úroky“
Benjamin Franklin

Projekt ACATICA vznikl jako reakce na poptávku ze strany samotných farmaceutů. Vysoká škola připravuje budoucí lékárníky velmi dobře na technickou část jejich práce, část manažerská je lékárníky považována za nedostatečně pokrytou, ale stále velmi důležitou.

Vzdělávací a tréninkové centrum ACATICA je určeno pro současné i budoucí vedoucí lékárníky a majitele lékáren. Velmi praktickým způsobem učí podnikání v lékárenském oboru, důraz je kladen na konkrétní procesy, nástroje a metody použitelné již druhý den po tréninku. Předávané znalosti a dovednosti jsou šité na míru velikosti a povaze podnikání ve farmacii, lektoři jsou profesionálové z praxe.

Tréninkový program je rozdělen do vzájemně propojených, specificky vybraných modulů a pokrývá oblasti jako formulace a aplikace strategie, základy financí a daní lékárny, marketing a prodejní dovednosti, personalistika, řízení výkonnosti firmy a malých týmů, komunikace a zvládání složitých situací, logistika, současná aktuální legislativa pro lékárny… Velkou přidanou hodnotou tréninkového centra ACATICA je též sdílení zkušeností v rámci tréninkové skupiny a interakce s lektorem i mimo tréninkové hodiny.

Program akademie                                                                                      REGISTRACE

Odborný garant: Mgr. Irena Storová, Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Místo konání: sídlo České lékárnické komory, Rozárčina 1422, Praha 4

Modul 1 – Strategie

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Vít Buchta

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Podnikatelská vize
 • Mise
 • Hodnoty
 • Firemní kultura malého podniku

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Strategické plánování
 • Strategická analýza
 • Strategické oblasti
 • Výběr strategických cílů
 • Formulace konkrétních strategií
 • Jednoduchý strategický plán malé firmy

OBĚD

12.30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Uvedení strategie v život a pravidelná revize
 • Strategické rozhodování
 • Základy pro řízení výkonnosti
 • Řízení podle cílů MBO

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Založení malé firmy
 • Studie proveditelnosti založení malé firmy
 • Financování malé firmy
 • Možnosti expanze malé firmy

 

Modul 2 – Finance

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Tomáš Rybička

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Rozvaha, aktiva, pasíva
 • Cash, pohledávky, sklad, majetek
 • Závazky, půjčky, kapitál
 • Likdivida, solventnost, zadluženost, pracovní kapitál

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Výkaz zisků a ztrát
 • Výnosy, přímé náklady
 • Režijní náklady (OPEX)
 • Investice (CAPEX)
 • Ziskovost, marže, přirážky
 • Typy nákladů a jejich využití
 • Nákup, obligo

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Cash Flow, Cash Flow Forecast
 • Časová hodnota peněz
 • Platební podmínky
 • Případová studie – vyplatí se investice

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Administrace správy malé firmy
 • Základy plánování malé firmy
 • Řízení rizika malé firmy
 • Informace pro rozhodování

 

Modul 3 – Marketing a obchod

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Lucie Borská

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Marketingová strategie malé firmy
 • Oslovení a přístup k lokálnímu trhu
 • Segmentace zákazníků
 • Cílové skupiny, jejich profil, potřeby, cíle
 • Reklama portfolia produktů

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Micromarketing
 • Marketingové taktiky
 • Výzkum lokálního trhu a lokálních zdrojů
 • Jak připravit úspěšnou marketingovou kampaň
 • Jak nejlépe využít sezónnost

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Obchodní strategie
 • Jak využít komunikační typologii zákazníků a zaměstnanců za tárou

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Cross Selling
 • Klíčové ukazatele obchodu pro řízení
 • Coaching na hledání řešení
 • Týmový projekt pro farmacii

 

Modul 4 – Personalistika

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Irena Nekolová

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Personální strategie malé firmy
 • Etický program
 • Analýza potřeby nového zaměstnance
 • Analýzy popisu práce a kompetencí důležitých pro nového zaměstnance

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Nábor a výběr správného člověka
 • Přijímací proces
 • Pracovní smlouva, typy pracovního poměru (HPP,DPČ,DPP,ŽL,outsorcing)
 • Důležité zákonné požadavky při začátku pracovního poměru

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Zkušební doba, adaptace zaměstnance
 • Stanovování cílů
 • Řízení výkonnosti – dobré i nedostačující, hodnotící pohovory
 • Možnosti rozvoje zaměstnance v malé firmě
 • Ukončení pracovního poměru včetně právních aspektů

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Motivace
 • Odměňování
 • Bonusová schémata vhodná pro malou firmu
 • Zaměstnanecké benefity

 

Modul 5 – Logistika

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Petr Karkovský

ČÁST 1

9:00 – 10:30

 • Efekty držení skladových zásob
 • Optimalizace skladových zásob v lékárně

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Efektivní řízení objednávek léků

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Metody predikce sezónních výkyvů

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Nástroje pro jednoduchá řízení skladu léků
 • Efektivní rozmístění a umístění léků v lékárně
 • Mýty nakupování ve velkém

 

Modul 6 – Legislativa a Daně

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Libor Štajer, Eva Huclová, Monika Ruprechtová

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Základní právní rámec založení podniku
 • Druhy společností a principy fungování
 • Statutární orgány
 • Uzavírání smluv a základy pracovního práva z pohledu zaměstnavatele
 • Aktuální legislativa spojená s farmacií

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Aktuální legislativa spojená s farmacií

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Přehled daní
 • Základy DPH a daně z příjmu

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Optimalizace daní malé firmy

 

Modul 7 – Soft Skills

Cena: 8 950 + 21 % DPH

Lektor: Zdeněk Pospíšil

ČÁST 1

09:00 – 10:30

 • Leadership
 • Vedení malých týmů

ČÁST 2

11:00 – 12:30

 • Komunikace se zákazníky

OBĚD

12:30 – 13:30

ČÁST 3

13:30 – 15:00

 • Metody efektivního rozhodování

ČÁST 4

15:30 – 17:00

 • Emoční inteligence
 • Umění zvládat těžké a složité situace

 

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Webinar „Řízení výkonnosti a manažerský reporting“

Město: online
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Vše, co potřebujete vědět o řízení výkonnosti a reporting

… aneb PROČ, CO a JAK reportovat

ukázka

 

Dostanete praktické, druhý den použitelné informace způsobem, který šetří Váš čas i peníze.

Po celosvětové krizi, která začala pádem Lehman Brothers, se změnilo chování i ekonomický model zákazníků. Dodavatelé museli změnit nejen přístup k „novým“ zákazníkům ale též své interní procesy. Mezi nejdůležitější interní procesy nutné k přežití každé společnosti patří “řízení výkonnosti”.

Cílem třídílného webináře je ukázat systém, jak k řízení výkonnosti a manažerskému reportingu přistupují v současnosti nejúspěšnější společnosti na světě včetně změn v tomto systému, které implementovaly po roce 2010.

Obsah semináře

PROČ

 • Jednoduchý systém řízení výkonnosti pro všechny velikosti firem
 • Od strategie, přes plánování, forecasting a řízení rizika k manažerskému reportingu
 • Jak propojit s řízením výkonnosti bonusový systém
 • Ukázka konkrétních reportů

CO

 • KPI – Jak ušít na míru systém měření výkonnosti
 • Konkrétní analýza informačních potřeb manažerů
 • Co jiného kromě KPI reportovat
 • Ukázka konkrétních reportů

JAK

 • Zlatá pravidla vizualizace a konzistence
 • Koncept „Finance Business Partner“
 • Trendy v IT podporujících řízení výkonnosti
 • Ukázka konkrétních reportů

Cílová skupina:

 • finanční ředitelé
 • finanční manageři
 • controlling manageři

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Jak začít podnikat a jak se stát interim manažerem

Cena: zdarma
Lektor: Tomas Rybicka
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Přemýšlíte, zda-li založit vlastní podnikání nebo se nechat zaměstnat? Nebo jste již zkušený manažer, který hledá změnu? Také můžete být momentálně delší dobu bez pracovní příležitosti a podnikání může být alternativa, kterou zvažujete stále častěji ale zatím jste ještě nenašli dostatek odvahy nebo ten správný impuls.

 

Podělím se s Vámi ZDARMA o své praktické zkušenosti, co se na začátku podnikání osvědčilo a co naopak neosvědčilo.

OCHUTNÁVKA

 

 

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Finance for non-finance

Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Nepracujete ve Financích ale přesto cítíte, že potřebujete získat přehled a orientaci v základních finančních pojmech, nástrojích, strukturách a metodách? Workshop Vám pomůže lépe finančně řídit oblast, za kterou jste nebo budete zodpovědní. Workshop Vám též usnadní lépe pochopit finanční potřeby a motivaci druhé strany.

Workshop je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi hned druhý den. Minimum pouhé teorie, živé příklady a praktické úkázky experta z praxe. Workshop je interaktivní, pružně reaguje na aktuální potřeby účastníků. Základní pojmy jsou uvedeny též v AJ. Součástí workshopu je též ukázání praktických informačních zdrojů.

Obsah

2 hodiny

.    Finanční výkaz Rozvaha

.    Majetek, zásoby, pohledávky, závazky, kapitál

.    Likvidita, stabilita, zadluženost, pracovní kapitál, obrátkovost

 

2 hodiny

.    Finanční výkaz Výsledovka

.    Rentability/Profitabilita, marže, markup, náklady, CAPEX/OPEX

.    Podrozvahové informace pro nákup

 

1 hodina

.    Finanční výkaz Cash Flow

.    Časová hodnota peněz, splatnost, jednoduchý příklad jak posuzovat investiční příležitost

 

1 hodina

.    Jak souvisí finance s řízením výkonnosti firmy

.    Základní systém řízení výkonnosti, propojení strategie, plánování, řízení rizika a manažerského reportingu

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Zlepšení a řízení výkonnosti

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení výkonnosti přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zlepšit naplňování strategie, zrychlit rozhodování, snížit míru překvapení a rizika a ušetřit čas manažerů.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení výkonnosti
 • Strategie
 • Plánování
 • Forecasting
 • Risk Management
 • Management Reporting
 • Transformace Financí – Finance Business Partner
 • Nejlepší současné technologie

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Management Reporting

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: Controller-Institut
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení manažerských informací přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení výkonnosti
 • Co a proč reportovat
 • Jak informace zobrazovat, jaké datové a grafické struktury používat
 • Jak manažerský reporting organizovat
 • Jaká je nejlepší technologie v současnosti

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Řízení kreditního rizika a pohledávek

Město: Praha
Lektor: Tomas Rybicka
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení kreditního rizika a pohledávek přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost vygenerovat dodatečný zisk, významně snížit riziko a zároveň zvýšit jeho predikovatelnost, snížit případné budoucí ztráty a vylepšit cash flow z provozní činnosti.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Případová studie 1
  • hodnocení kreditního rizika a kredibility společnosti,
  • nastavení kreditní linky a splatnosti,
  • rozdělení kompetencí (obchod, finance, region, výroba, logistika, provoz..)
  • komunikace
  • nejcastejsi chyby rizeni rizika
  • zajisteni a pojisteni
 • Případová studie 2 – Finanční analýza, externí informační zdroje
 • Případová studie 3
  • vymáhání pohledávek
  • možnosti řešení nedobytných pohledávek
  • EU a státní organizace
 • Případová studie 4 – factoring, odkup pohledávek

Praktické výstupy

 • priority oddělení kreditního rizika a vymáhání pohledávek, popis práce, organizace práce během dne, výkonnostní metriky pro jednotlivé pracovníky
 • jak nastavit vztah zákazník – pracovník kreditního rizika a pohledávek
 • jak nastavit systém mezi financemi a ostatními oddělení firmy ve vztahu ke kreditnímu riziku a vymáhání
 • co by měly obsahovat kmenová data zákazníků, jak nastavit systém zakládání a přijímání nových zákazníků včetně nastavení kreditní linky a splatnosti, rozhodovací tabulka
 • Jak nastavit systém pojištění i zajištění pohledávek
 • jaké nastavit systémové kontroly a automatické kontroly v rámci hlavního informačního systému firmy (ERP)
 • ukázka výstupů kontrolního systému včetně reportů pro management
 • DMS – jak nastavit systém archivace důležitých dokladů pro vymáhání
 • vnitřní směrnice řízení kreditního rizika a pohledávek
 • šablona hodnocení bonity zákazníka
 • jak nastavit systém průběžného hodnocení stávajících zákazníků, kreditní skóring model a černou listinu
 • efektivní vymáhání, nácvik hovoru se zákazníkem, osobní setkání, splátkové kalendáře, úloha pokut za pozdní platbu – smluvní i zákonná
 • obsah, forma, časování a způsoby doručení faktury, systém reklamací, dobropisy
 • výpisy z účtů, avíza, párování, nerozpoznatelné platby
 • upomínkové dopisy, řešení sporů pomocí právníka, soudů, rozhodčích soudů
 • jak vybrat kredit ratingovou agenturu
 • metody snižování rizika – pojištění, zajištění
 • dostupné informační zdroje – zdarma i placené
 • Jak počítat opravné položky, kdy pohledávku odepsat, jak nastavit systém daňových opravných položek
 • Odsouhlasování pohledávky, zápočty

Lektor

Ing. Markéta Sedláčková

Vystudovala pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovní zkušenosti získala na různých pozicích ve firmách McDonald´s Restaurants, Schneider Logistic Europe. s.r.o. a ve firmě Dixons Retail SSC, s.r.o., kde působila na pozicích (Credit Risk Specialist, AR manager, Credit Support & Cashiers Team leader, Finance Project Manager). V současné době pracuje na pozici Transitions | BPI | Project Coordinator ve společnosti MANN+HUMMEL.

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz

Interní audit udržuje firmě výkonnost

Město: Praha
Lektor: Tomáš Rybička
Organizátor: FinancniManager.cz
Popis:

Proč je tento seminář dobrá investice

Cílem dočasného působení interim manažera nebo interaktivního semináře je ukázat a naučit systém, jak k řízení interních control přistupují nejlepší společnosti ve svých oborech. Vše jako součást celkového řízení rizika firmy.Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů může společnost snížit riziko a výši budoucích ztrát, zrychlit rozhodování, snížit míru překvapení a zvýšit firemní sebekázeň.

Seminář je postaven tak, aby byl maximálně praktický a získané znalosti snadno použitelné v praxi. Minimum teorie, živé příklady profesionála z praxe. Počet účastníků je z důvodu podpory maximální interactivity limitovaný.

Obsah

 • Systém řízení rizika
 • Etický codex a etický plán
 • Kontinuita podnikání
 • Interní kontroly a jejich testování
 • Měření úspěšnosti interních control

Workshop nabízíme jak veřejný, tak i "in-house", ušitý přímo na míru Vaší společnosti.
V případě zájmu o in-house kurz nás prosím kontaktujte.

Objednat kurz